Minnesdagen för slaveriets avskaffande i Sverige

mån 08:00 (10/10-2016)  -  mån 16:00 (10/10-2016)
Tangopalatset

I över 400 år, mellan 15-30 miljoner män, kvinnor och barn var offer för den tragiska transatlantiska slavhandeln, ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia.

Den 9 oktober 1847, 169 år tidigare, frigavs den siste förslavade afrikanen i svensk ägo på ön Saint-Barthélemy, dåvarande svensk koloni. Sverige var då ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slaveriet.

Det går en röd tråd från förslavande av afrikaner till dagens afrofobi och diskriminering av afrosvenskar. Rasism och afrofobi har till stor del sitt ursprung i de idéer som växte fram under slaveriets dagar. Således påverkar slaveriets tankemönster även dagens samhälle.

Denna dag har som syfte för att dels hedra och minnas de som led och dog i händerna på det brutala slavsystem och dels för att genom att uppmärksamma FN’s årstiondet för Människor med afrikanskt ursprung, synliggöra den strukturella utsattheten, missgynnandet och orättvisan som afrosvenskar utsätts för i samtidens Sverige.
Program 
08.00 Registrering 
08.30 Inledning Momodou Malcolm Jallow, ordf. Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa 
08.45 Keynote speaker (eng.) Simon Woolley, Operation Black Vote 
09.00 The Swedish legal system against enslaved africans and so called free blacks on the former Swedish colony of Saint Barthélemy (eng.) Fredrik Thomasson, Uppsala universitet 
09.55-10.05 Poesi 
10.05 The Swedish legacy of injustice against black people, from enslavement to contemporary Swedish society Kitimbwa Sabuni, Afrosvenskarnas Riksförbund 
11.00-12.00 Panelsamtal Vägen till rättvisa; ett samtal om den historiska och samtidens orättvisor mot afrosvenskar och vägen framåt Fredrik Thomasson, Diana Pohl, Kitimbwa Sabuni 
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.10 Workshops (Välj mellan rum 1 och 2) 
13.00–14.00 Rum 1: Institutional racism and racial profiling in law enforcement and other public institutions, Victor Olisa och Samantha Fores
Rum 2: Diskriminering i skolan - vad är det?, Sara Duarte, Johanna Ringqvist och Ina Zuljevic 
14.10-15.10 Rum 1: Institutionell rasism och en strukturellt missgynnade av afrosvenskar inom social­tjänsten, Diana Pohl 
Rum 2: Hur arbetar polisen och civilsamhället mot hatbrott i Malmö?, Hatbrottsenheten, Polisen Malmö och AFR 
15.10-16.00 Gemensam avslutning workshops 

Talare:
Simon Woolley, grundare och verksamhetschef för Operation Black Vote
Fredrik Thomasson, Uppsala universitet, forskar kring hur slavarna behandlades på Saint Barthélemy 
Kitimbwa Sabuni, organisationsutvecklare, samhällsdebattör samt talesperson för Afrosvenskarnas Riksförbund Diana Pohl, PreAct 
Victor Olisa, Head of Strategic Diversity & Inclusion, London Metropolitan Police 
Samantha Fores, Deputy Head of Strategic Diversity & Inclusion, London Metropolitan Police 
Sara Duarte, Malmö mot Diskriminering 
Johanna Ringqvist, PeaceWorks Malmö 
Ina Zuljevic, PeaceWorks Malmö 

Mer info och anmälan på www.malmo.se/slavhandelnsarv 

Dagen uppmärksammas i samarbete med ABF Malmö, Malmö Mot Diskriminering (MMD), Malmö högskola, Peace Works, Malmö stad, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och European Network Against Racism (ENAR).

Anmäl dig här http://malmo.se/slavhandelnsarv

#minnesdag9oktober

Mer info här