Våldet är planerat

lör 16:00 (08/04-2017)  -  lör 19:00 (08/04-2017)
Poeten på hörnet

Ett samtal om stadsplanering, dess konsekvenser för människors hälsa och förutsättningar, och om konsten som motstrategi.

Stadsplaneringen bidrar till att medellivslängden är lägre i de områden som är ekonomiskt resurssvaga än den är i de områden som är ekonomiskt starka. Den bidrar också till att rådande maktstrukturerna byggs in i staden. Till exempel förändras människors livskvalitet av satsningar på stora vägar som placeras nära eller genom områden. Konsekvenser blir störst i de ekonomiskt resurssvaga områdena.

Med utgångspunkt i Marcus Finboms korsstygnsprojekt ”Våldet är planerat” kommer han, Rebecka Engvall och Åse Andreasson bland annat att diskutera hur konsten kan använda som motstrategi mot den orättvisa stadsplaneringen.

Marcus Finbom arbetar med kollektivtrafikfrågor samt har studerat stads- och trafikplanering vid KTH och konst vid Kungliga Konsthögskolan.

Rebecka Engvall är arkitekt och har inom både kommun och stat arbetat med stadsplanering och dess förutsättningar. Rebecka har även studerat konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Åse Andreasson är landskapsarkitekt och har drygt 10 års erfarenhet av att jobba med stadsplanering inom kommun.

 

Text och bild hämtad från facebook-event.