Slå hål på fördomar - inte på enskilda individer

Katarina Silfver beteendevetare på ATIM Kvinno- och tjejjour skriver om sina tankar och erfarenheter om kvinnojoursarbete och vikten av att se flera perspektiv.

Det finns många sätt att ta sig an den gedigna uppgiften att arbeta antirasistiskt, feministiskt eller om man så föredrar, jämlikt. Bara i Malmö finns en mängd organisationer och verksamheter som uppvisar stort engagemang och gör ett strålande arbete för att främja jämlikhet bland invånarna. Låt mig bara säga: TACK!

 

Katarina Silfver

När man träder fram med idéer om hur man ska motverka rasism och främja jämlikhet eller arbeta för att minska någons utsatthet är det lätt hänt att det kommer en viktig men också hindrande definitionsdebatt på köpet. Det kan jag säga utifrån beprövad erfarenhet eftersom Kvinno- och tjejjoursverksamheter ofta tvingas hantera olika myter och felaktiga föreställningar om feminism, manshat och hur det är att vara ”slagna bitterfittor”.

Det händer också att vi möter mer relevant ifrågasättande av Kvinno- och tjejjourens legitimitet. Frågor om tolkningsföreträde, privilegier och huruvida jourerna har blinda fläckar när det gäller utsatthet utifrån kön, etnicitet, sexualitet och klass har varit uppe för diskussion flera gånger. Jag menar att det viktigt och rätt att problematisera kvinno- och tjejjoursrörelsen. Det sker även fortlöpande i vår verksamhet och är en välkommen dialog som vi gärna för med andra verksamheter. Ett annat exempel på en fråga som har varit uppe till diskussion är själva namnet ”kvinno- och tjejjour” – är det ett diskriminerande namn eftersom det utesluter grupper? 

Jag menar att vi som arbetar antirasistiskt och feministiskt eller på andra sätt försöker att bidra till jämlikhetsarbetet i Sverige och i världen måste klara av göra flera saker samtidigt. Vi måste alltså tillåta kritisk granskning av vår egen verksamhet, utan att för den sakens skull riskera att reducera mängden händer som kan bidra i arbetet emot rasistiska, misogyna, transfoba fördomar.

Hos oss på ATIM Kvinno- och tjejjour arbetar vi utifrån ledorden Ansvar, Tillit, Integritet och Mod. Dessa ord finns med i allt arbete vi gör oberoende av vem eller vilka vi möter. Och visst, vi möter flest kvinnor och barn eftersom vi främst vänder oss till kvinnor och barn med erfarenheter av relationsvåld. Men det betyder inte att det uteslutande är kvinnor och barn som har erfarenhet av relationsvåld. ATIM driver en öppenmottagning dit alla med frågor kring våld i nära relationer kan vända sig för rådgivning, stödsamtal eller konsultation.

Det är viktigt för hur vi bemöter de individer som vänder sig till vår verksamhet. Jämlika relationer berikar och förändrar liv medan icke jämställda relationer tar liv på ett högst konkret och fruktansvärt sätt. Det sker i Sverige och i världen. Det drabbar individer oavsett kön, etniciteter, sexualitet och klass. Våld och hat traumatiserar, reducerar och dödar människor varje dag.

Vi är en av få jourverksamheter i Sverige och i Europa som också ger stöd och hjälp till papperslösa kvinnor och barn. Fokus för ATIMs jämlikhetsarbete är att värna om det relationella perspektivet och att integrera det i vårt arbete.

Att arbeta relationellt innebär att möta varje individ med empati och värdighet utan att värdera dennes erfarenheter i relation till någon annans erfarenheter. ATIM har inte rätt att rangordna utsatthet. Däremot har vi viljan, kunskapen och verktygen för att kunna erbjuda hjälp utifrån individens specifika behov och förändringsmöjligheter. För när relationen sätts i centrum för arbetet kan vi också ta oss an utsattheten oberoende av hur den definieras.


comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan