Mats Leijon: Hemlöshet för Dummies

 

Ett bra tips om du möter en människa som befinner sig i en hemlös situation, är att bemöta personen med samma respekt som du bemöter människor utan hemlöshetsproblematik.

Anledningen till att jag använder mig av uttrycket en människa som befinner sig i en hemlös situation istället för att bara skriva en hemlös, grundar sig just på respekt. Personen är inte hemlösheten personifierad. Det är en människa vi pratar om, som befinner sig i en utsatt situation. Hen är inte en kategori.

Alla människor har rätt till en bostad. Ett boende är inte en bostad.

Alla människor som saknar egen bostad är inte knarkare, alkoholister eller psykiskt sjuka.

Man får inte ”skylla sig själv” om man hamnar i en hemlös situation. Många människor är en sjukdom ifrån att hamna på gatan. Många är en utförsäkring från Försäkringskassan ifrån att hamna på gatan. Hur kämpar man för sin rätt medan man genomlider en djup depression?

Utsatta människor har inte högre tolerans för kränkande behandling, men blir man utsatt tillräckligt ofta, så vänjer man sig. Man blir dock inte mer ”motiverad”.

Utsatta människor är inte besvärliga. De är osynliga. Hur ofta har du sett eller hört en människa som befinner sig i en hemlös situation skriva en insändare eller stå med protestplakat och kräva sin rätt?

Förståsigpåarna älskar att kategorisera. Huvudkategorierna är social hemlöshet och strukturell hemlöshet. Det som förenar dessa kategorier är att det är lika kallt utomhus oavsett vilken kategori du tillhör.

Tvärt emot den gängse uppfattningen bland våra beslutsfattare så blir man inte motiverad att ”sköta sig" genom att bo på gatan.

Trots att motsatsen har hävdats så finns det inte alltid tillräckligt med sovplatser för utsatta människor i Malmö. Bostadsbyggande är en bra start för att lösa hemlöshetsproblematiken men även om det byggs fler hyresrätter så får inte alla människor i en utsatt situation tillgång till dessa bostäder.

Om du har problem med att hitta tillräckligt med empati för dessa okända människor, föreställ dig att det är din bror, syster, son eller dotter som råkar illa ut, så blir det lättare.

Efter att ha läst Hemlöshet för Dummies så kanske du till och med blir förbannad och kräver en förändring.

Mats Leijon

Mats Leijon är initiativtagare till White Ships Sweden. Han har tidigare arbetat med opinionsbildning för Soppkök Malmö och engagerar sig nu som oberoende opinionsbildare för ett rättvisare och mer inkluderande samhälle. 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan