Ingen antisemitism i våra skolor!

Skolan är ett offentligt rum där alla individer oberoende av kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning ska känna sig trygga. Men hur ser det ut i verkligheten? 

Rasismen är allas ansvar - Vill du försvara allas lika värde och rätten att vara med på lika villkor? Vill du följa med oss och förändra samhället och motverka rasismen i Sverige?

Vi har under den senaste tiden kunnat läsa om och höra talas om fall där barn utsatts för trakasserier på grund av sin religiösa tillhörighet. Vissa av oss kanske själva har blivit utsatta eller känner någon som har det. 

För en månad sen blev en elev hånad och trakasserad i en av Malmös större gymnasieskolor av det enda skälet att personen tillhör det judiska trossamfundet.

Antisemitismen liksom islamfobin är ett hat som alltmer riskerar att göra samhället, men även skolan, till en otrygg plats för individer som tillhör religiösa minoritetsgrupper. Ingen, varken en vuxen eller skolpliktig ungdom (som därmed måste befinna sig i det offentliga rum som skolan är) ska behöva känna en rädsla inför eller tveka över att bära religiösa attribut synligt i skolan. 

De fall av religiösa trakasserier som inträffat den senaste tiden är tydliga tecken på att skolans värdegrundsarbete måste utvecklas. För att värdegrunden ska genomsyra hela skolan är det viktigt att öka ungas deltagande i utvecklandet av likabehandlingsplaner och andra förebyggande aktiviteter. Vi unga ska, tillsammans med våra skolors ledning och lärare, kunna vara drivande i kampen mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. 

Därför är det viktigt att vi malmöbor, både unga och vuxna, mobiliserar oss för allas lika rätt och värde och ett tryggt samhälle och skola.

Därför kommer Malmös antirasistiska gymnasienätverk, som utgörs av Ungdom Mot Rasism Malmö, Malmö Borgarskolas Feministiska utskott, Latin mot Rasism och ProCivitas för Alla, att hålla i en manifestation den 11 maj kl 17.00 på Möllevångstorget för att protestera mot den synliga och osynliga antisemitism som finns i Malmö idag. 

Vi vill bjuda in dig till att delta i denna manifestation.

Ungdom Mot Rasism Malmö
Malmö Borgarskolas Feministiska utskott
Latin mot Rasism
ProCivitas för Alla

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan