O/organiserad feminism?

Det senaste året har Malmö jämställdhetsbyrå drivit projektet O/organiserad feminism. Här berättar projektledaren Malin Beckman om vad de har kommit fram till. Vilka hinder finns för en feministisk rörelse i Malmö? Hur gör vi för att komma över dem? 

Att organisera sig är en mänsklig rättighet – genom organisering för våra rättigheter bidrar vi till att skapa den värdighet som mänskliga rättigheter har som uppgift att skydda. Men även om vi förstår att organisering är lösningen, kan vi fortfarande fråga oss hur. HUR skapar vi organisering i praktiken?

Feministsymbol, knuten näve i kvinnotecken

HUR organisering?
Under ett år har Malmö Jämställdhetsbyrå drivit projektet O/organiserad feminism? Namnet vill visa att en organiserad feminism kan åstadkomma mer än en oorganiserad. Inom projektet har vi dels kartlagt vilka hinder som möter den som organiserar sig inom kvinnorörelsen och feminismen i civilsamhället, och dels försökt hitta metoder eller idéer för hur vi kan komma över dessa hinder – och på så sätt stärka den feministiska organiseringen. Projektet har utmynnat i en rapport och en idébank, eller metodkit, som vi kommer att dela ut vid vårt bokbord under Feministisk Festival lördagen den 13:e juni.

Ett ojämlikt civilsamhälle
Projektet har vi genomfört med hjälp av personer som är aktiva inom feminismen i Malmö. I diskussioner, samtal och workshops har vi tillsammans vridit och vänt på vilka hinder som finns, varför de finns och vad vi kan göra åt dem. Det som tydligast framkommit är att ett ojämlikt samhälle skapar ett ojämlikt civilsamhälle. Det är absurt att de grupper som har minst resurser ska lägga mest ideell tid och privata resurser för att arbeta för jämlikhet – något som gynnar hela samhället och som är allas ansvar. Inom civilsamhället finns också starka principer som bidrar till att förstärka ojämlikheten, till exempel att arbetet ska ske utan ersättning, eller att det är upp till förtryckta grupper att ta ansvar för förändring. 

Brist på tid och på pengar
Det här kanske varken nytt eller förvånande. Vi blev inte heller förvånade över att de största hindren för feministisk organisering utgörs av bristen på tid och på pengar, vilket är ett resultat av den samhälleliga ojämlikheten. Inom projektet kunde vi se att det behövs stora, strukturella förändringar för att skapa ett jämlikhet civilsamhälle. Samtidigt såg vi att vår metodbank/metodkit inte kunde innehålla dyra och tidskrävande metoder. Därför innehåller det metoder på flera olika nivåer. Idéerna kan ses som en buffé – hittar du något som passar dig är det bara att ta för sig!

Fortsättning följer!
Några av idéerna kommer Malmö Jämställdhetsbyrå att arbeta vidare med under ytterligare ett projektår, såsom idén om ett feministhus i Malmö. Och idén om en oberoende feministfond som kan bidra till att finansiera aktiviteter inom det feministiska civilsamhället. Vi vill även under nästa projektår veta vad Malmös feminister tycker och tänker om dessa idéer. 

Om du vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig! Du når oss lättast på malmojamstalldhetsbyra@gmail.com

Malin Beckman
Projektledare O/organiserad feminism?
Malmö Jämställdhetsbyrå

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan