Reviderad finansiering för ett hållbart civilsamhälle

Idag skriver Malin Beckman om projektet O/organiserad feminism? som höll i en workshop om att finansiera feminismen under MR-dagarna i Göteborg.

Organisationer i civilsamhället måste ha möjlighet att finansiera sin grundläggande verksamhet, elementär utrustning och basal personalvård. Kommuner och projektfinansiärer bör revidera sina stöd för att möjliggöra sådan finansiering.

 

Årets upplaga av MR-dagarna är slut. O/organiserad feminism och Malmö Jämställdhetsbyrå var på plats i Göteborg för att hålla en workshop om att finansiera feminismen. Finansiering av det feministiska civilsamhället har blivit en fokusfråga inom projektet, eftersom bristande finansiering är ett av de huvudsakliga hindren för feministisk verksamhet och feministisk organisering. Därför har vi tidigare lyft frågan om en feministfond som en tänkbar lösning.

 

Mindre summor blir stora
Workshopen visade, liksom den workshop vi tidigare genomfört i Malmö, att det ofta inte är de stora summorna som orsakar de största problemen. Istället är det de mindre summorna, de återkommande utgifterna som sammanlagt blir en tung ekonomisk börda för många organisationer. En börda som blir ett hinder när pengar saknas för att betala för det som är oumbärligt för ett civilsamhällesengagemang.

 

Vad kostar?
Det handlar om utgifter som dator, telefon, skrivare, kopiator, internet – arbetsredskap helt enkelt – och om kostnader för att kunna arbeta med spridning och påverkan – logotyp, hemsida, trycksaker. Men också om personalvård bland de anställda – friskvårdsbidrag, kollektivavtal, årlig lönehöjning, betald semester – självklarheter för många anställda inom andra sektorer men ofta rena önskedrömmen för anställda inom civilsamhället.

 

Samma kostnader men olika förutsättningar
Som en deltagargrupp på workshopen uttryckte det ”att driva en organisation är som att driva ett företag, det är samma saker som kostar”. Samma kostnader, men helt olika förutsättningar för att täcka dessa kostnader. Medan företag har som mål att gå med vinst, är civilsamhällets grundläggande princip att vara icke vinstdrivande. Samtidigt som företag och civilsamhällesorganisationer ofta konkurrerar om samma utrymme gällande synlighet och (i vid bemärkelse) kunder.

 

Revidera stödformer för ett hållbart civilsamhälle
Att det är mindre, återkommande kostnader som utgör ett betydande hinder inom det feministiska civilsamhället bör därför rimligen återspeglas i de stöd och medel som kan sökas för att finansiera denna verksamhet.  Vår uppfattning är att det i dagsläget inte är så. Därför vill vi uppmuntra finansiärer att se över hur medel fördelas och till vilka ändamål. Att möjliggöra för organisationer att söka medel som finansierar de grundläggande behoven för att kunna bedriva sitt arbete har potentialen att undanröja många hinder inom det feministiska civilsamhället, och därmed bidra till en mer jämställd, jämlik och rättvis värld.

 

Vi uppmuntrar kommunpolitiker att inrätta organisationsstöd för organisationers grundläggande verksamhet genom att utgå från organisationers långsiktiga mål. Och vi uppmuntrar projektfinansiärer att utöka sina stödformer till att också omfatta organisationsstöd. På så sätt skapar vi ett hållbart feministiskt civilsamhälle. Och på så sätt att har vi större potential att uppnå ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle.

 

Kostnad

Malin Beckman
Projektledare för O/organiserad feminism?
Malmö Jämställdhetsbyrå

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan