Ur Baggböleri

Baggböleri är en genreöverskridande bok, planerad till våren 2015, som berättar om arbetsplatskamp och utsatthet i ett historiskt och samtida perspektiv och drar därmed paralleller mellan en dåtid och de villkor under vilka vi i dag kämpar för ett drägligt liv för alla människor. 

Freke Räihä är en frihetligt socialistisk poet bosatt i den litterära och geografiska periferin. Baggböleri kommer att bli dennes elfte bok.

Freke Räihä 

 

Bödeln på avstånd, via telegraf / Kollektivavtalet

Jag: Nyheten om de osolidariska handlingarna når oss.

Informationen: Den tilltalades förklaring, att han
svårligen har kunnat besinna sig,
skall lämnas utan avseende.

Jag: Vi går ut på gatorna för att inget får hindra oss.

Informationen: Rättvisan slipar.

Jag: Flaggan sänktes till halv stång.

Informationen: Elden löper.

Jag: Vi är informella.

Informationen: Vi har möjlighet att övervaka era nätverk utan anledning.

Jag: Krypteringen kringgår den rättsmässiga censuren.

*

23:e augusti 1927 – Tystnaden föll i de oskyldiga skogarna;

En tyst dag, avrättad.

 

Porträtteras i finrummet: som hjältemod.
mördare och terrorister

 

Den dagen var det tyst efter hela järnvägslinjen. Inga dynamitskott ekade, inget gnissel från stubbrytare och dragkärror hördes, inga slag på borrstålet. Sången, som i vanliga fall hördes, när borrstålet vändes, hade tystnat. Vrång-Eriksson knöt sina stora jättenävar. Denna dag var han grymmare än någonsin tidigare och han arbetskamrater undvek att tilltala honom. Det var en tystnadens dag.  

 

Hela världen stod still;

*

Skott även här: (april 1929);

1930 begärs 12 öre per kubikfot;

(de arbetsvilliga betalades denna summa)

Vägran/Blockad/Lockouten fortsätter.

Statistiken över antalet offer är inte tillförlitlig då den silas ned uppifrån.

Brytare från Norsjö köps upp
(igen)
och vid andra försöket når de avverkningen
(med eskort, igen).

*

1925-1930; inga nya avverkningsposter.

Inget höggs, inget forslades; (nästan)

Ekorrsoppan smakade av barr och kotte;
Denna brödbit räcker till oss båda.

… och man tjärade;

Jag säljer mina ägodelar.

och i varje Lossmenhem – kaffe, det lever kvar;

i varje långväga besök: mat.

 

Ur förödmjukelse och förbittring: Styrka.

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan