Vi kräver ett Malmö som är tillgängligt för alla

Mattias Elensjö från Tillgänglighetsgruppen skriver inför 1 maj om rätten till arbete och tillgängliga miljöer för personer med funktionsnedsättning, och hur mycket som finns kvar att göra i Malmö.

Tillgänglighetsgruppen

Visste du att mer än var sjätte människa av Sveriges befolkning mellan 16-64 år har någon form av funktionsnedsättning? Ett otillgängligt samhälle leder till utanförskap och diskriminering av dessa människor. Många människor är idag helt utestängda från flertalet av våra bostäder, kollektivtrafik, restauranger, affärer, caféer, biografer, arbetsmarknad och offentliga byggnader med mera. 

Offentliga byggnader ska vara öppna för allmänheten, till exempel bibliotek, vårdcentraler, apotek, konserthus, teatrar, simhallar, idrottsanläggningar, kommunhus  är inte tillgängliga. Det som så många människor ser som en självklarhet är för många av oss oöverstigliga hinder. Vi kommer inte på bussen, krogen, tåget, in i restaurangen, affären, caféet eller Apoteket. Vi kan inte besöka vår familj och vänner i deras hem för att vi inte kommer in. Det kan vara en trappa upp, avsaknaden av en hiss eller en ramp in till bostaden. Det är inte lika villkor för alla i vårt samhälle.

Vi slåss fortfarande för våra grundläggande rättigheter. Som rätten till en bostad, arbete och att få ta del av samhället som alla andra människor i vårt land.

Visste du att människorna på våra LSS-boenden i Malmö inte får ta emot besök när de vill eller får gå ut när de önskar. Allt är beroende på om det finns personal tillgänglig eller inte. Det är samma sak på våra äldreboenden. Vill vi ha det så när vi är gamla? Är det okej att förneka ett besök på Malmöfestivalen eller en promenad för att personalen är underbemannad och inte har tid? Vad är det för ett samhälle vi vill ha. 

Vi har en arbetslöshet i Sverige på 8.4%. 

Det är allt fler Svenskar som står utanför arbetsmarknaden. Jobben blir färre och färre. Varför kan vi inte mobilisera våra krafter till en bra äldreomvård, sjukvård och skola där det finns ordentligt med personal och kompetens. Ingen ska behöva stå utanför i vårt samhälle.

Vi vill att regeringen inför flexjobben nu. Ett flexjobb betyder att om du arbetar efter hela din förmåga så har du rätt till hela lönen. Arbetsgivaren betalar för den delen som ditt arbete motsvarar och får ersättning utav staten för den andra delen. Den här arbetsmarknadsreformen skulle betyda mycket för människor med funktionsnedsättning. Arbetslösheten bland människor med en funktionsnedsättning är idag över 50%. Arbetsgivare hade börjat att våga anställa människor med funktionsnedsättningar.

Människor med funktionsnedsättningar kan få vara kvar på arbetsmarknaden och få en riktig lön. Att få möjlighet att få familjelivet att fungera, betala skatt och tjäna in till sin pension. Framgångsrika försök i Danmark har höjt andelen människor med en funktionsnedsättning i arbete med över 40%. För en jämlik arbetsmarknad så är flexjobben lösningen. 

Vi vill ha ett jämlikt samhälle som inkluderar alla.

Otillgänglig buss
De pratar om att alla ska åka kollektivt. Jag kommer inte ens på bussen trots att den ska vara tillgänglig för personer som använder rullstol.

Restaurang trapport
De flesta restauranger har flera trappsteg in i lokalen. Har jag tur så får jag ta varuhissen eller får hjälp att bäras in. Det känns inte bra och är absolut inte på samma villkor som alla andra.

Trappor utanför apotek
På Apotek Regements
hindrar trapporna flera av dem som bäst behöver apotekets tjänster. 

Otillgängligt bord på restaurang
Majoriteten av restaurangerna kommer jag inte ens in på. Har jag tur så är det fint väder och man kan sitta ute. Men då kommer nästa problem: tillgängliga bord. 
Antingen är borden för låga eller så tar rullstolen emot stolsbenen på bordet. Jag får sitta med tallriken i mitt knä.

Tillgängligt gym
Det finns tyvärr bara två gym i Malmö som är någorlunda anpassade för rullstolar och människor med rörelsehinder. Trots att vår grupp verkligen behöver träning och rehabilitering så är våra möjligheter till träning väldigt små. Den utrustning vi behöver är inte på något sätt dyr och den kan användas av alla människor. Den här bilden är från FIFH (Föreningen idrott för handikappade) där de har ett anpassat gym.

 

Om den nya diskrimineringslagen
Från den 1 januari i år gäller ett nytt tillägg i diskrimineringslagen som klassar otillgänglighet som diskriminering. Den nya diskrimineringslagen är tyvärr tandlös då den innehåller så många undantag. Ett exempel är företag i näringslivet som har färre än 10 anställda. Vilket inkluderar ca 90% av Sveriges alla företag inom handel, kulturen, hotell och restaurang, transport, hälso och sjukvård. 

Läs mer om Tillgänglighetsgruppen och deras arbete.

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan