Malmö Queer Filmfestival, 21-23 april - "I år tar vi upp frågor om tillgänglighet"

 
Hur tillgängliga är egentligen biografer och filmfestivaler? Kulturen? Hur tillgängligt är HBTQ+ -communityt?

I år tar Malmö Queer Filmfestival upp frågor om tillgänglighet – eller snarare bristande tillgänglighet. På samma sätt som queers fortfarande kan ha svårt att få tillgång till det normativa majoritetssamhället, så är det ofta svårt och ibland rent omöjligt för människor med normbrytande funktion, kropp eller sätt att tänka, känna och vara, att få tillgång till allmänna rum: att komma in i en föreningslokal där det finns flera trappsteg vid ingången, att komma in på en queer klubb när ’lookism’ (utseendenormer) reglerar den önskade publiken eller helt enkelt att se en film på bio då de flesta biosalongerna har två rullstolsplatser som mest. Tillgänglighet är inte en självklarhet för alla.

Varför väljer en queer filmfestival att belysa temat funktionsnormer? 
För att inte alla queers har normfungerande kropp, hjärna eller själ. För att filmerna om ’queera funkisar’, transpersoner, intersex, bisexuella, asexuella, pansexuella, flator och bögar med funktionsvariation, väldigt sällan når ut på biograferna. För att det finns queer konstnärer som aldrig kommer in i kulturvärlden pga för många trappor eller för mycket stress. För att vi inte kan namnet på någon queer skådespelare med Downs syndrom. För att representation av funktionsvariation så gott som alltid utgår ifrån vithets- och heteronormer. För att så få pjäser blir teckenspråktsolkade. För att det är så ofta som det talas om kategorier istället för individer. Den som befinner sig i intersektionen av fler än en förtryckt grupp är extra utsatt. För även i queercommunityt finns det outtalade förväntningar på utseende, funktion, sexualitet och könsidentitet.

Varför använder sig inte fler biografer av mer flexibla lösningar, där t.ex. stolrader kan plockas bort och bli platser för rullstol eller permobil? Varför finns det ingen enkel möjlighet att söka pengar för teckenspråkstolkar vid kulturella arrangemang? Varför finns det så få filmer som har syntolkning – och de som finns är i regel väldigt normativa?

Vi förstår även bättre nu efter månader av arbete med organisering av MQF med tillgänglighetsperspektiv, att full tillgänglighet för alla är en utopi. Men vi ger inte upp! Vi accepterar inte att människor nekas tillgång till kultur, vare sig som som konsumenter eller producenter, bara för att det är krångligt att organisera! Och det är vi som kulturarrangörer, vi som queera aktivister och i synnerhet vi med funktionsprivilegier som har ett ansvar att öka tillgängligheten. Vi vill och måste kämpa tillsammans för tillgänglighet för så många som möjligt.

I samband med organiseringen av MQF fick vi ett mail som vi vill citera:

“It is so important to boost the spirit of solidarity and familiarity between queer and crip cultures by remembering that the battles for visibility and equality come in many forms and shapes!”


Välkommen till årets MQF!

Fredag 21 april - Söndag 23 april
Panora, Folkets Bio i Malmö.

Malmö Queer Film Festival 2017

Textförfattare: Malmö Queer Filmfestival
Arrangör: Malmö Queer Filmfestival / Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö 

För att se programmet, biljettköp och praktisk information, besök: http://www.panora.se/festival/malmo-queer-film-festival 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan