Noomi vill vara ett ljus i mänskohandelns mörker

Flyer

Människohandel drabbar män, kvinnor och barn världen över. Det är den mest lönsamma formen av organiserad brottslighet vid sidan av vapen och droger. Skälet till lönsamheten är att människor kan säljas flera gånger om, och att det finns en stor efterfrågan i samhället. Totalt sett omsätter människohandeln för sexuella ändamål ca sju miljarder dollar per år, enligt FN:s bedömning.

Många som bor i Sverige känner kanske till att människohandel existrerar globalt sett men saknar vetskap om att det är ett problem även här i vårt land. Fenomenet känns så omänskligt och grymt att man inte gärna vill förknippa det med en välfärdsstat som Sverige. Tyvärr är dock verkligenheten den att människohandeln är ett problem även i vårt land.

Under 2016 kom 53 fall av människohandel i Skåneregionen till myndigheternas kännedom. Många var minderåriga flickor från Rumänien, Eritrea och Nigeria. Till siffrorna finns det dessutom ett stort mörkertal.

Noomi är en verksamhet som drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö. Noomi har dels ett skyddat boende för kvinnor och barn som utnyttjats i sexhandeln, och en uppsökande verksamhet i gatumiljö och på internet. Till boendet kommer personer som flytt människohandelns grymma klor, och som behöver psykosocialt stöd och hjälp med olika myndighetskontakter för att få skydd och stöd i att påbörja nya liv som fria människor.

Sedan boendet startade upp har Noomi fått stötta många personer. Kvinnor och barn har kommit till boendet och lärt sig läsa och skriva, sticka och cykla. De har lärt sig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. De har påbörjat praktikplatser och deras barn har börjat i förskolan. De har fått möjligheten att få bygga upp sin raserade självkänsla på nytt, och påbörja självständiga liv styrda av egna livsval.

Genom den uppsökande verksamheten kommer Noomi dessutom i kontakt med kvinnor som lever det hårda livet i prostitution på Malmös gator. Vi bjuder på fika och gemenskap, kondomer och trygghetslarm. Vi kontaktar även tjejer som lägger ut sexannonser på nätet, och erbjuder dem stöd och hjälp.

Människohandeln förutsätter en efterfrågan. Om det inte hade funnits personer som lät sina egoistiska drifter styra på bekostnad av andra, eller hallickar som ville tjäna pengar på kvinnorna, så hade människohandeln inte haft någon marknad att existerara. Det kan kännas uppgivet att tänka på att så många människor vill dra fördela av andras utsatthet.

Samtidigt, som en motpol till allt detta, är vår erfarenhet på Noomi att det finns många personer som vill arbeta mot det destruktiva, för en kärleksfull och rättvis värld! Detta ser vi inte minst genom de runt 150 ideella arbetstimmar som läggs in i vår verksamhet varje månad. Exempelvis så har vi jurister, barnläkare, psykiater, it-tekniker och grafiker som arbetar för verksamheten utan att ta en krona betalt. Volontärer levererar och skänker grönsaker och frukt varje vecka, församlingar lånar ut sina lokaler, engagerade eldsjälar gör sociala aktiviteter med kvinnorna och bygger kojor, spelar spel och hittar på bus med barnen som bor i boendet.

Genom Noomi kan en plats för värme och gemenskap erbjudas. Ett sammanhang där det mänskliga värdet som gått förlorat i människohandeln kan upprättas på nytt. Trots allt det tuffa och svåra är Noomi en verksamhet full av glädje och kärlek. För ljuset lyser som starkast i mörkret, och mörkret kan aldrig övervinna det!

För mer info om verksamheten besök oss gärna på noomimalmo.se eller på facebook  

90-konto: Gåvogiro 90 32 16-0, märkt "Akutboende Malmö"

Kram

Text: Maria, socionom på Noomi
Bilder: Noomi 

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan