Utmana normer genom grafik formgivning: mitt manifest

Att jobba med visuell kommunikation innebär att en tar plats i människors vardag – i reklam på stan, i tidningar, på internet, i film – och med det kommer ett stort ansvar. Bilder jag skapar eller använder i mitt yrke som art director och grafisk formgivare kan påverka den som möter dem på olika sätt, både kortsiktigt och i längden. Det här pratas det alldeles för lite om på designskolor och arbetsplatser. Det pratas om hur vi ska nå ut med en bild, med ett budskap, produkt eller tjänst för att sälja mer eller uppnå egna mål men vi pratar sällan om hur det påverkar betraktaren eller mottagaren.

Jag läste tre år på en designhögskola och det var någon gång andra året den här insikten växte fram. Det kritiska tänket var en del som fattades i utbildningen och som jag ville addera som en grund till det jag gör på något vis. Det kändes inte intressant att höra om teorier eller regelverk framtagna av endast vita män, när det i själva verket finns en mycket större bredd av personer i historien som arbetar på andra sätt och som kan representera flera – personer som borde ha lyfts fram, men som vi inte fick ta del av utan att ta reda på dem själva. Var fanns våra förebilder?

Jag började ifrågasätta om jag verkligen behöver utgå från klassiska regler inom typografi, bildkomposition, bildskapande med mera när jag formger och började bygga på en egen stomme att stå på, hitta verktyg att använda under processen. Det som har fått sammanfatta detta för mig är ett manifest – där jag formulerar vad jag står för och hur jag vill arbeta.

.

MANIFEST 

Normerna

Normerna / Att granska

Fråga dig själv vilka ideal du reproducerar. Granska Normerna – plocka isär och sätt ihop, lägg till och ta bort för att hitta rätt riktning. Inkludera och representera alla de människor som samhället faktiskt består av.

Kärleken / Att inspirera

Kärleken / Att inspirera

Lägg ned kärlek i arbetet. Experimentera och ha kul – inspirera och uppmuntra. Kom ihåg att patriarkatet står i vägen för kärleken – utan rättvisa kan den inte finnas. Använd kärleken som en transformerande kraft.

Det komplexa / Att utmana

Det komplexa / Att utmana

Låt dina kunskaper verka över landsgränserna. Förenkla inte i en värld som är komplex. Undvik det som ät statiskt och omfamna det som är flytande. Våga se saker irrationellt, bara så kan världen och tankar hos betraktaren utvecklas. Jobba multidisciplinärt – fastna inte i det förväntade. Tänj på gränserna.

Vägen / Att vara öppen

Vägen / Att vara öppen

Stå för det du tror på. Tillåt dig själv att följa magkänslan, men undersök och sätt ord på den. Låt processen bestämma riktningen. Våga se utopier, utan att fly verkligheten. Människor är människor och inte målgrupper. Var öppen för att omformulera dina föreställningar under arbetets gång.

De förenade / Att skapa något stort

De förenade / Att skapa något stort

Samarbeta med människor du kan göra stora saker med. Motarbeta hierarkier och arbeta på lika villkor.

Makten / Att ta ansvar

Makten / Att ta ansvar

Kom ihåg att arbete med visuell kommunikation innebär att en tar plats i människors vardag – med det kommer ett stort ansvar. Granska fin makt – På vilket sätt har jag makt i den här situationen, hur vill jag använda den och hur riskerar jag att använda den? Arbeta fritt under ansvar – gör det för strukturell förändring.

.

Eftersom att jag har kunskaLina Forsgrenper inom grafisk form har jag verktygen att påverka, att jobba mot ett jämlikt samhälle och använder den grafiska formen och branschen som plattform för att skapa förändring. Varje persons manifest blir individuellt efter dess visioner och jag skulle vilja uppmana alla människor, oberoende av arbetsfält, att skapa sina egna verktyg för förändring. Grafisk formgivning är ett av många sätt att granska, ifrågasätta, utmana och slutgiltigen även förändra normer i samhället.

/ Lina Forsgren, Art Director & Grafisk formgivare i eget företag och Feministiska Kommunikationsbyrån 

 

 

comments powered by Disqus

Instagram

Tweets

Utveckling & formgivning

Martin Egri & Marielle Jensen/Color Bug

We'll be back!

Hej! Vi bygger just nu om Agenda: Jämlikhet Malmö. Under tiden kan du besöka Agenda: Jämlikhet Göteborg för att läsa bloggar, se vad som händer i Göteborg, eller så kan du följa oss på något av våra konton på sociala medier. Har du någon minut över tar vi gärna emot dina förslag på hur vi ska utveckla sidan. Stort tack!

Svara på enkäten Gå till sidan