Dik Manusch

Dik Manusch är en tidning som säljs av utsatta människor runtom i Sverige. Arbetet drivs ideellt, och säljaren får behålla hela vinsten själv. Detta gör att de får stå raka i ryggen och arbeta för sitt levebröd. Dik Manusch betyder Se människan på romani, och innehåller en bred skara artiklar som ofta handlar om utanförskap och fattigdom.

Dik Manusch är dock mer än bara en tidning. Det finns utställningar, föreläsare, studiematerial och en massa engagerade människor. Vi samarbetar med andra lokala föreningar för att få ut tidningarna. Är du intresserad av ett samarbete, och av att få tidningar sålda i din stad? Kontakta oss via mail, eller via Facebook!