IN.S.A.N.E. animation film festival

En Internationell Animaton filmfestival som tar ställning för Noterade Events i Samhället, med ett Echo.

En animations filmfestival som ägde rum i Malmö den 11, 12, och 13 september 2015 med stöd av Kulturexpressen och Malmö Stad, kommer även tillbaka i september 2016. Så håll utkik på FilmFreeway där du kan skicka in din film.

IN.S.A.N.E. animation filmfestival är ett privat initiativ för att göra en plattform, för animation konstnärer och dess industri, att visa sitt arbete, träffa likasinnade, växa intresset för animering och stop- motion filmer , för att visa hur olika kulturella yttringar är kopplade och för att visa olika sätt att se livet i samhället och globalt.

Filmfestivalen är gratis och det är inte en tävling. Du är välkommen att ge valfri donation eller köpa en IN.S.A.N.E. pin eller en t-shirt för att stödja festivalen. Nu kan din organisation boka IN.S.A.N.E.S filmer via vår mail.