Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering arbetar för att motverka och förebygga diskriminering genom att:

  • erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • erbjuda utbildningar och informationsinsatser kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

 

Du kan engagera dig i Malmö mot Diskriminerings verksamhet på olika sätt. Genom någon av våra medlemsorganisationer, som volontär eller som praktikant om du studerar till exempel juridik, statsvetenskap eller mänskliga rättigheter.

 

Telefon. 040-63 65 140 (telefontid onsdagar kl 10.00-14.00)

Malmö mot Diskriminering på Facebook.