Möllans Basement/Youth For Future

Möllans Basement/Youth For Future är ett projekt som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna.

Vi erbjuder ett stort utbud av... sysselsättning, arbets - och studieförberedande träning, nätverks möten och socialt gemenskap.

Vårt mål är att arbetsintegrera människor, stärka ungdomars självförtroende för att de ska bli självgående, minska kriminaliteten, minska skadegörelsen och öka sysselsättningen.

Vi arbetar med 4 viktiga områden:
- Kunskap, hälsa och social utveckling
- Mänskliga rättigheter och jämställdhet
- Hållbar utveckling
- Ekonomisk utveckling

Projektet stöds av: Stena Fastigheter Malmö AB

Möllans Basement/Youth For Future på Facebook.