Tyfon

Tyfon är en grupp som riktar sig till unga med erfarenhet av migration och flykt.

Tillsammans gör vi olika aktiviteter för att lära oss mer om politik. Det kan vara allt från fotbollsturneringar till läxhjälp, bio, konstutställningar, studiebesök eller läger i naturen. Vi tror på att vi lär oss när vi gör saker tillsammans. 

Tyfon vill även motivera unga till att hitta egna vägar till ett aktivt deltagande i samhället. Tyfon utformas utifrån deltagarnas idéer där arbetsgruppen finns till för att stötta, ge verktyg och förmedla kontakter.

Tyfon håller också i workshops i olika ämnen så som: politiskt deltagande, metoder för politisk aktivism, grupprocesser/samarbete, härskartekniker och makt & normer.

Tyfon jobbar också för att skapa trygga rum. Därför har vi också en grupp som gör aktiviteter enbart med tjejer och transpersoner. 

 

Tyfon finns på Glokala Folkhögskolan i Malmö, men riktar sin verksamhet till hela Skåne. Vi finns också mycket på Mötesplatsen Otto i Malmö. Tyfon är finansierat av Allmänna Arvsfonden och pågår förhoppningsvis till sommaren 2016. Vill du engagera dig i Tyfon? Just nu söker vi svensklärare, simlärare och läxhjälpare. Hör gärna av dig!