Winnet Skåne

Winnet Skåne är en nod för jämställdhet och regional utveckling och tillväxt. Vår vision är ett jämställt Skåne, och grundvärderingarna ligger i jämställdhet, lika värde och delaktighet.
 
Winnet Skånes arbete kretsar kring påverkan och förändring av attityd, kunskap och strukturer. Vi arbetar bland annat med att sprida statistik, kunskap och nya arbetsmetoder. Målgruppen i arbetet är både privat, offentlig och ideell sektor. Winnet Skåne är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som fungerar som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne och samlar ideella föreningar och nätverk. Myndighet, organisation eller enskild person som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar kan antas som stödmedlem.

Winnet Skåne på Facebook.

Winnet Skåne Blogg.