Women Making History

Av Malmös kvinnor är nästan 50 000 utlandsfödda. Deras liv och arbete utgör en viktig del av stadens historia och bidrar till stadens utveckling. Trots detta saknas kvinnornas erfarenheter i den officiella historieskrivningen. Projektet 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö vill ta ett litet steg i att försöka ändra det och synliggöra kvinnorna i historien om Malmö.

Genom projektet Kvinna 100 påbörjas synliggörandet av immigrantkvinnor i historien om Malmö. WOMEN MAKING HISTORY är projektets plattform, och delar av denna ställs ut på Malmö Museer under 2014. Bloggen WOMEN MAKING HISTORY är ett växande kollage av bilder och berättelser som synliggör immigrantkvinnors roll i Malmös historia.

Med projektet gör vi ett försök att tänka om och se hur kön, etnicitet, klass och ras har format bilden av immigrantkvinnorna i historieskrivningen av Malmö – genom immigrantkvinnors egna röster. Att involvera kvinnorna själva och låta dem komma till tals är fundamentalt för själva projektet, som bygger på deltagande och jämlik kommunikation.

Projektet har initierats av journalisten och aktivisten Parvin Ardalan i samarbete med nätverket Feminist Dialog, Malmö Museer, ABF och forskningsprojektet Living Archives vid Malmö högskola och Stadarkivet. Projektet finansieras delvis av Kulturrådet och Malmö högskola medverkar delvis med stöd av Vetenskapsrådet.